close
تبلیغات در اینترنت
دو چیز انسان را نابود میکند...

آیا میدانید؟ ایا میدانید :
خاطرات تنهایی خاطرات تنهایی

دو چیز انسان را نابود میکند...
: دو چیز انسان را نابود میڪند: 1-مشغول بودن به گذشته 2-مشغول شدن به دیگران هر ڪس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد بهترین انتقام درزندگی این است: ڪه به راه خودادامه دهید واتفاقات بد رافراموش ڪنید به هیچڪس اجازه ندهید ازتماشای رنج شمالذت ببرد شادبودن را سرمشق زندگی خودقراردهید. ومسیرزندگیتان رابه زیبایی ترسیم ڪنید.....

نویسنده : وحیــــــℒℴνℯــد | تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | بازدید ها : 845 بار