close
تبلیغات در اینترنت
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ

آیا میدانید؟ ایا میدانید :
خاطرات تنهایی خاطرات تنهایی

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
 

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ

ﺍﺯ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﻢ ،ﺯﻭﺭ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻏﻤﺎﻡ

ﻗﻮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺭﺩﯾﻔﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺿﻌﯿﻔﺶ .

ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺮﯼ ﺗﺴﮑﯿﻨﻢ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽ

ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﺮﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ

ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﯼ 1x2 ﺑﺎ ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎﮎ ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

ﺍﺭﯼ.... , ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ !!!... ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ

!...

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ !... ﻧﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !... ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ

ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !... ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳﭙﯿﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!... ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻤﯽ

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺮ !!!... ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ !!!...

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺒﺎﺏ

ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ !...

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !...

ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ !!!...

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ

ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ

ﻭ ﻏﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

نویسنده : وحیــــــℒℴνℯــد | تاریخ : شنبه 16 اسفند 1393 | بازدید ها : 239 بار